Sveriges försvarsutgifter beräknas till 1,4 procent av BNP enligt Natos definition

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen utvecklat en metod för att beräkna Sveriges försvarsutgifter enligt Natos definition. Enligt metoden skulle 2021 års försvarsutgifter kunna beräknas till 78 miljarder kronor. Det motsvarar 1,43 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).