Systemsyn ska ge CSN bättre resultat tack vare tydligare kundfokus i sitt förändringsarbete

Centrala studiestödsnämndens (CSN) generaldirektör Christina Forsberg har lång erfarenhet av att leda statliga verksamheter utifrån en systemsyn. Med ett ökat kundfokus är hennes ambition att minska onödig efterfrågan, öka kvaliteten på myndighetens handläggning och service samt nå ett bättre resultat utifrån uppdraget. En viktig del av arbetet är att förankra förändringarna internt och att föra en tydlig dialog med departementet.