Underskott i statens budget för september

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 5,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 17,4 miljarder kronor jämfört med september 2021, då utfallet var ett överskott på 11,5 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.