Anmäl dig till ESV-dagen

Nu är programmet färdigt och anmälan är öppen till ESV-dagen den 13 oktober. I år träffas vi digitalt för att diskutera olika förändringar som statsförvaltningen står inför, bland annat med anledning av erfarenheterna från coronapandemin och den alltmer datadrivna utvecklingen. Välkommen med din anmälan!

Stort underskott i år – betydligt mindre nästa år

Trots stark tillväxt blir det ett stort underskott i det offentliga sparandet i år. Nästa år blir dock underskottet betydligt mindre eftersom de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört. Det strukturella sparandet är ändå under målnivån för överskottsmålet. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Högre krisstöd till kultur- och idrottsverksamhet i maj i år

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,9 miljarder kronor, vilket är 26,8 miljarder kronor högre än i maj 2020. Samtidigt fortsätter staten att betala ut coronarelaterade stöd, framför allt till hälso- och sjukvård samt till kultur- och idrottsverksamhet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.