Kapacitetsavgifterna för överföring av el fortsätter bidra till statens överskott

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 44,5 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljard kronor högre än i augusti 2021. Det beror främst på att de höga inbetalningarna från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden fortsätter att minska statens utgifter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Digitala versionen av myndigheternas årsredovisning bör regleras ytterligare

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att det finns skäl för ett obligatoriskt avsnitt om intern styrning och kontroll i internrevisionsmyndigheternas årsredovisningar. ESV föreslår också att den digitala standarden regleras för den pdf-version av årsredovisningen som alla myndigheter skickar in till bland andra regeringen. Det framgår av en rapport som ESV lämnat till regeringen.

Stora redovisningsdagen tar en paus

ESV har valt att pausa Stora redovisningsdagen som en heldagskonferens i år. Den information som vi i vanliga fall brukar ta upp under konferensen kommer du i stället att hitta på esv.se på olika sätt. Som vanligt blir det bland annat viktig information inför det kommande årsbokslutet. Det gäller till exempel nya S-koder, bokslutstidpunkter, nyheter i Hermes och förändringar i EA regelverket. P…