Förändringar i S-koder för 2023

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om nya och ändrade S-koder för 2023. Dels införs nya S-koder för lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret. Dels har ESV ändrat vissa benämningar och beskrivande texter i ett antal andra S-koder. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Få stöd i arbetet med årsredovisningen

På esv.se kan du få stöd i arbetet med myndighetens årsredovisning för 2022. Här får du en överblick på var du hittar information om bland annat viktiga datum för bokslutet, stöd för resultatredovisningen och nyheter som kan vara relevanta för arbetet.

Överskott i statens budget för oktober

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 19,0 miljarder kronor. Det är 15,7 miljarder kronor högre än i oktober 2021, då överskottet var 3,3 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Remiss av ändrade S-koder

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändringar av statliga inrapporteringskoder (S-koder). Även myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen senast den 21 oktober. Skicka era svar via e-post till registrator@esv.se med kopia till jerker.jonsson@esv.se .

Lågkonjunkturen försvagar de offentliga finanserna

BNP-tillväxten sjunker under andra halvåret i år och svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur. Nästa år blir tillväxten svag. Därmed försvagas offentliga sektorns finansiella sparande men det bedöms ändå vara i balans. Samtidigt överskrids utgiftstaket 2023. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Kapacitetsavgifterna för överföring av el fortsätter bidra till statens överskott

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 44,5 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljard kronor högre än i augusti 2021. Det beror främst på att de höga inbetalningarna från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden fortsätter att minska statens utgifter. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Digitala versionen av myndigheternas årsredovisning bör regleras ytterligare

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att det finns skäl för ett obligatoriskt avsnitt om intern styrning och kontroll i internrevisionsmyndigheternas årsredovisningar. ESV föreslår också att den digitala standarden regleras för den pdf-version av årsredovisningen som alla myndigheter skickar in till bland andra regeringen. Det framgår av en rapport som ESV lämnat till regeringen.

Stora redovisningsdagen tar en paus

ESV har valt att pausa Stora redovisningsdagen som en heldagskonferens i år. Den information som vi i vanliga fall brukar ta upp under konferensen kommer du i stället att hitta på esv.se på olika sätt. Som vanligt blir det bland annat viktig information inför det kommande årsbokslutet. Det gäller till exempel nya S-koder, bokslutstidpunkter, nyheter i Hermes och förändringar i EA regelverket. P…